‘’Σεπτέμβριος όπως… Πολιτισμός’’ – Έναρξη στις 26 Αυγούστου