“Ιωάννης Καποδίστριας – στα βήματα ενός μεγάλου ηγέτη” στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης