Παράδοση του ΕΑΚ στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης