Φεστιβάλ Πεντελικού Όρους – Νέος Πολιτιστικός Θεσμός στην Αθήνα – Το πρόγραμμα