Ιωνικές Γιορτές: “Στη Σμύρνη κάποτε” του Θανάση Σάλτα