«Ακτινοβολία synchrotron: και εφαρμογές» – Διεθνές Θερινό Σχολείο στο ΑΠΘ