Δήμος Θέρμης: Με αναπτυξιακή κατεύθυνση και κοινωνική ευαισθησία ο προϋπολογισμός του 2023