Νεολαία Γαλάτιστας: Εκδήλωση αφιέρωμα στον Μανόλη Ανδρόνικο