Πρόγραμμα “Φιλία σε κάθε Ηλικία” από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης