«Κάποιος να με προσέχει», από 11 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αυλαία