Η συμμετοχή του ΑΠΘ στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης