Παρουσιάστηκε η προμελέτη του έργου της ανάπλασης της ΔΕΘ (βίντεο)