Ο Δημήτρης Μαραμής στο Αστικό Αμπελώνα με οίνο και έρωτα