ΔΕΘ- Φόρουμ των Δελφών: Οι Διατλαντικές Σχέσεις μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία