ΦΣΘ: Στις 25 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση για την Ημέρα Φαρμακοποιού