Αλλαγή χώρου για την παράσταση “Μικρασία” στο Πανόραμα