Ξενάγηση κοινού στην έκθεση «Θησαυροί Φιλελληνικής Ζωγραφικής», στο Τελλόγλειο