Συνεχίζεται η επετειακή έκθεση «1922-2022: Κύματα προσφυγιάς – Κράματα μνήμης»