Μονοπάτια και Στόχοι: Προσφορά για τα παιδιά του “Αγίου Στυλιανού”