Τουρισμός για όλους: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα – οι δικαιούχοι των 150 ευρώ