Άρχισαν τα έργα για τη διάνοιξη της Αγίου Δημητρίου