Υποδοχή αντιγράφου εικόνας της Παναγίας Ελαιοβρύτισσας, στην Καλαμαριά