6η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θεατρικών Σχημάτων “Θυμέλη”