«Διαχείριση των Λοιμώξεων του Αναπνευστικού Συστήματος στην Κλινική Πράξη»: Συνέδριο της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΑΠΘ