Μεγάλο το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo