«Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία» – Διεθνές Συνέδριο στο ΑΠΘ