Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «Virtualand» στη Βιβλιοθήκη Κόνιτσας