Φ.Α.Α.Θ.: Δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης