Διαγωνισμός για τη γέφυρα της οδού Περικλέους στον Δήμο Θέρμης