Επαναλειτουργεί το Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Επαναλειτουργεί το Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Το Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του οποίου είχε διακοπεί στις 22-08-2022 λόγω της εκτέλεσης στον αρχαιολογικό χώρο προγραμματισμένων εργασιών στο πλαίσιο του έργου “Ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης” (Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”), θα ανοίξει για το κοινό στις 15-10-2022.