Επεκτείνεται η συνεργασία μεταξύ ΑΠΘ και Πανεπιστημίου Τέξας A&M