Έγκριση χρηματοδότησης Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης