Εργαστήριο και Ημερίδα για τα παιδιά που ζούνε στα Ιδρύματα