Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού για την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες