Αφιερωματική εκδήλωση για το Έτος Καμπανέλλη στην Κύπρο