Δήμος Θέρμης – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ: Συμβουλευτική στήριξη σε γονείς – μαθητές – εκπαιδευτικούς