Δημοπρασία οίνων αστικού αμπελώνα Δήμου Θεσσαλονίκης