“Ο Μολυβένιος Στρατιώτης” περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα