Οι Πρόσκοποι Θεσσαλονίκης τίμησαν την Μνήμη των θυμάτων της Σφαγής των Προσκόπων του Αϊδινίου