Επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης