Διάλεξη: Η Ιστορία της Θεσσαλονίκης τη Προχριστιανική και Ρωμαϊκή περίοδο