Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποχαιρετά τον Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη