Ελληνική Ομάδα Διάσωσης: Παραθαλάσσιες διαδρομές – Μία εκδήλωση για την ασφάλεια στη θάλασσα