Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 18 υπόγειων κάδων στην Καλαμαριά