”Παραμύθια από την Πόλη – Αφηγήσεις του πατέρα μου” της Ελισάβετ Σατσόγλου