Αξιοποίηση περιοχής «Κεραμείων Αλλατίνη» – σχέδιο για κατασκευή ουρανοξύστη