Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου