Σεχραζάντ: ήχοι, εικόνες και παραμύθια της Ανατολής. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Κ.Ο.Θ