Φωνητικά σύνολα από τρεις πόλεις στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς