Θεατρικό-Ποιητικό Αναλόγιο στο Κέντρο Πολιτισμού “Χρήστος Τσακίρης”